KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


14. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Zrcadlení

Náměšť nad Oslavou, 25.–26. červenec 2017
Místo: podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104
Vstup volný

kolokvium logo 2017

Výzva k účasti / žádost o odborné příspěvky

Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou a pořadatelé 32. ročníku Folkových prázdnin s potěšením oznamují konání 14. mezinárodního kolokvia se zaměřením na lidovou, folkovou a etnickou hudbu a world music. Kolokvium se uskuteční ve dnech 25.–26. července 2017 v prostorách nové radnice v Náměšti nad Oslavou jako součást týdenního festivalu Folkové prázdniny. Kolokvium se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

Pro letošní kolokvium byl zvolen název Od folkloru k world music: Zrcadlení.

Přemýšlení o hudbě a jejím vnímání je nekonečný proud úvah, charakteristik, definic či dojmů, které se v konkrétních případech mohou protnout, nebo naopak mohou být zcela vzdálené. Když jsme hledali téma pro metaforické vyjádření toho, co hudba ve svém širokém významu může představovat pro svět, ve kterém žije a který ji obklopuje, dospěli jsme ke slovu „zrcadlení“.
Hudba je vždy odrazem duše autora, jeho smýšlení, názorů, poučenosti, ale třeba i pragmatismu či kalkulu. Zároveň je vždy odrazem kulturním a společenským – tradiční hudba různých etnik vyrostla v konkrétním prostoru, přijatém kánonu a často s okolními vlivy, které postupně přijímala; stejně tak se vyvíjela hudba jiných vrstev společnosti, tedy ve spojitosti s dobou, uměleckými styly, ale také ideologiemi nebo masovou kulturou.
Pro dnešní svět překračování hudebních hranic, ať již žánrových, etnických či mnohých dalších, je zrcadlení hudby i v hudbě velmi příznačné. Inspirace může vzejít z kultury vlastní i cizí, osobní invence může přenášet, nebo naopak zcela měnit kontexty i významy, překlenovat vzdálenosti zeměpisné či historické, přinášet nezaměnitelné autorské výpovědi. Hudba ale může vést také k odrazům nehudebním, k hodnotám a projevům, které mohou i nemusí souznít s obecně nastavenými společenskými pravidly. K onomu „zrcadlení“ nakonec patří i reflexe vědecká, která sice hudbu netvoří, ale svým poznáním pomáhá zachytit hudební fenomény v čase, který k lidskému konání nemusí být vždy milosrdný.  

Organizátoři kolokvia se těší na návrhy příspěvků od badatelů, hudebníků, členů skupin a souborů, organizátorů, novinářů a zástupců dalších profesí, které mají blízko k hudbě lidové, folkové, etnické a world music. Kolokvium bude mít dva jednací jazyky – češtinu a angličtinu. Příspěvky na kolokvium jsou omezené časem do 15 minut (tj. asi 5 normostran či 9000 úhozů). Vybrané přednesené příspěvky budou zveřejněny ve sborníku.

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete nejpozději do 31. května 2017. 
Do přihlášky, prosím, uveďte:
- název příspěvku česky a anglicky
- obsah příspěvku v délce zhruba 200 slov, česky i anglicky
- požadavky na audiovizuální techniku
- jméno přednášejícího (případně tituly)
- jméno instituce či organizace, kterou zastupujete
- svou poštovní adresu
- svůj e-mail
- číslo telefonu, případně faxu

Přihlášky na kolokvium a návrhy příspěvků zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na tuto adresu se také obracejte s případnými dotazy.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2017. Zprávu o zařazení Vašeho příspěvku Vám zašleme do poloviny června.