KOLOKVIUM

Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit ostatním oblast svého zájmu.
Příspěvky jsou každoročně publikovány v recenzovaném sborníku, který je dostupný jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi – Archiv příspěvků z kolokvií.


14. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music

Od folkloru k world music: Zrcadlení

Náměšť nad Oslavou, 25.–26. červenec 2017
Místo: podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104
Kolokvium pořádá Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou s finanční podporou Ministerstva kultury.

Vstup volný

kolokvium logo 2017

Předběžný program kolokvia

úterý 25. 7. 2017
9.30 – 10.00 registrace účastníků (podkroví nové radnice, Městský úřad, Masarykovo nám. 104)
10.00 – 10.10 úvod kolokvia
10.10 – 10.25 Martina Pavlicová – Lucie Uhlíková: Folklor v zrcadle individuálních a společenských zájmů (na příkladu Františka Pospíšila)
10.30 – 10.45 Lorcán Mac Mathúna: Preab Meadar –The blood of dried bones
10.50 – 11.05 Marta Toncrová: Lidová píseň a zpěv nejmladší generace
11.10 – 11.30 přestávka
11.30 – 11.45 Peter Michalovič: Ľudová hudba v meste – odraz zmien v nástrojovom zložení
11.50 – 12.05 Alžbeta Lukáčová: „Zem spieva“ vo svetle reflektorov. Pohľad „zvnútra“ na prvú televíznu folklórnu šou Slovenska
12.10 – 12.25 Marian Friedl: Instrumentář kapely RukyNaDudy jako zrcadlo doby
12.30 – 13.40 přestávka
13.40 – 13.55 Iivi Zajedová: Pokřivené zrcadlo folkloru (na příkladu estonských národních tradic)
14.00 – 14.15 Marta Ulrychová: Drham is drham neboli doma je doma – obraz domova v tvorbě krušnohorského písničkáře Antona Günthera
14.20 – 14.35 Elia Moretti: Imaginary Folklore in Southeastern Moravia
14.40 – 15.30 diskuse k přednáškám, debata s pozvanými hudebníky (Casey Driessen)

středa 26. 7. 2017
9.30 – 9.45 Milan Tesař: Současný český protestsong: písňový text jako zrcadlo rozechvělé společnosti
9.50 – 10.05 Aleš Opekar: Euroradio folk. Chápání výrazu folk v Evropském rozhlasovém kontextu
10.10 – 10.25 Julia Ulehla: And You, Dear Eagle, Have You Seen My Cows? A Meditation on Land-based Song
10.30 – 10.45 Jiří Plocek: Co zrcadlí písně? Pokus o novou klasifikaci
10.50 – 11.30 přestávka
11.30 – 11.45 Kateřina García: Sefarad a jeho odrazy v současné interpretaci tradiční sefardské písně
11.50 – 12.05 Jan Sobotka: Pod vlivem: zrození písničkáře jako komická ouvertura
12.10 – 13.30 přestávka
13:30 – 13:45 Irena Přibylová: Fenomén hudby ve fikci: od bluegrassu po zydeco v anglicky psané literatuře
13:50 – 14:05 Petr Dorůžka: Dvě strany téže mince: zrcadlení textu do hudby a naopak (hudba beze slov, slova místo hudby)
14.10 – 15.30 seminář, diskuse