VISIONARIES AND THEIR WORDS (IRSKO)

LORCÁN MAC MATHÚNA: VISIONARIES AND THEIR WORDS (IRSKO)

IRSKÝ ZPĚVÁK PRASTARÉHO STYLU SEAN-NÓS S PROJEKTEM O VIZIONÁŘÍCH

HUDEBNĚ-BÁSNICKÁ PŘIPOMÍNKA IRSKÉHO VELIKONOČNÍHO POVSTÁNÍ Z ROKU 1916.

Velikonoční povstání zní tak trochu poeticky, ve skutečnosti skončilo v roce 1916 po šesti dnech ozbrojeného boje za nezávislost země krutě: jeho vůdci a autoři Prohlášení lidu Irska, básník Patrick Pearse, politický aktivista  James Connolly, hudebník Éamonn Ceannt a spisovatel Joseph Plunkett, byli popraveni.
"Vždycky jsem obdivoval vizionářství a odvahu signatářů prohlášení, ale čím víc jsem zkoumal jejich životní příběhy a dílo, tím víc jsem toužil Visionaries and Their Words přenést do osobní roviny, a to nikoliv zprostředkovaně, ale skrze jejich texty a básně," řekl irský zpěvák prastarého stylu sean-nós Lorcán Mac Mathúna, který s hudebníky, zpěváky a herečkou Elaine O'Dea vytvořil hudebně-poetický cyklus zahrnující vedle hudby také mluvené slovo, recitaci a filmovou projekci odvíjející se z historie a životních příběhů dnešních irských národních hrdinů.
"Důvod, proč povstání inspirovalo tolik Irů a vskutku mnoho lidí po celém světě, bylo to, že byli vedeni lidmi s vizí, kteří mohli své myšlenky vyjadřovat tak jasně a hluboce. Zahrnovali umělce, politiky, básníky, autory, učitele a vizionáře. Na tomto albu jsem použil jejich slova a jen jejich slova, abych probádal jejich myšlenky a vizi a vzdal jim čest,” vysvětlil Mac Mathúna na obalu svou koncepci připomínky události, kdy se podle největšího irského básníka W. B. Yeatse od 24. do 30. dubna „zrodila strašlivá krása“.
"Irové a Irky: Ve jménu božím a jménem mrtvých generací, díky kterým získalo svou dlouhou národní tradici, Irsko naším prostřednictvím volá své děti pod svou vlajku a ke zteči za svobodu," začal před hlavní dublinskou poštou číst Patrick Pearse prohlášení, čímž dal povel k povstání předem odsouzenému k nezdaru. Ideálům nacionalistických vůdců totiž nepropadla celá země, většina obyvatel, včetně Dubliňanů, o povstání dokonce ani netušila a u mnohých se povstání nesetkalo s příznivou odezvou. Zahraniční podpora nepřišla, nedorazila ani zásilka zbraní z Německa, tedy od válečného nepřítele Britské koruny, která na několik stovek rebelů nasadila armádu s kulomety a dělostřelectvem, kosící převážně nevinné civilisty. Aby zabránil dalšímu krveprolití, vyhlásil Pearse 29. dubna kapitulaci. Nesmírně tvrdá reakce britských úřadů - stanné právo, tisíce zatčených lidí, internace v táborech a patnáct popravených - nicméně u Irů vzbudila nebývalý odpor. I ti, co s povstáním předtím nesouhlasili, nakonec ideály rebelů nepřímo podpořili. Ke vzniku vytouženého státu Irsko v roce 1937 ale vedly ještě dvě nemilosrdné války: s Brity a občanská.
Dnes je Velikonoční povstání považováno za jeden z nejvýznamnějších okamžiků irské historie a podle toho také oslavován. I Mac Mathúnovým pásmem Visionaries and Their Words, ve kterém uslyšíte celou řadu známých skladeb, vycházejících z děl vůdců povstání a národní irské hudební pokladnice.
"Povstání bylo vedeno hlubokými mysliteli a umělci s integritou a vizí, jejichž krásná slova se stala jedněmi z nejlepších esejů a básní vytvořenými Iry v celé historii. Poezie Patricka Pearse má krásu, která vidí srdce venkovského Irska a samotné přírody. Joseph Plunkett hluboce popsal ducha se skrytým významem, zatímco paradoxně vyjadřoval neuvěřitelnou jasnost obrazu. James Connolly napsal balady o utrpení a právech chudých a Eamonn Ceannt se vyjádřil hudbou srdce starého Irska."