UBYTOVÁNÍ V KEMPU

V kempu za Špitálkem je možnost levného ubytování a stravování po celý festivalový týden.

cenik

Pravidla pro ubytování v kempu - aktualizováno pro rok 2020

Jsme rádi, že jste přijeli na Folkové prázdniny. Aby Váš pobyt nebyl pokažen zbytečnými problémy a konflikty, prosíme Vás o dodržování následných pravidel:

Problémy se pokuste řešit vzájemnou dohodou. Pokud k ní nedojde, rozhodne služba na recepci nebo správce kempu

Se všemi připomínkami, dotazy a problémy se prosím obracejte na službu v recepci 9.00 – 20.00, případně na tel.: 731 902 359  nebo v případě nouze na standartní služby -  Hasiči: 150,  Záchranka: 155, Policie: 158

Kemp a jeho služby slouží výhradně pro návštěvníky festivalu Folkové prázdniny.

Nárok na místo a služby vzniká po přihlášení se a zaplacení stanovených poplatků.

Kemp umožňuje ubytování pouze ve vlastních stanech.

Každý stan musí být viditelně (nejlépe u vchodu) označen přiděleným číslem. (čísla stanů se po ukončení pobytu nevracejí)

Číslem stanu prosíme označte i Vašeho zvířecího miláčka - za kterého po celou dobu jeho pobytu v kempu odpovídáte.

Každý ubytovaný je povinen v kempu nosit identifikační náramek opravňující vstup na Folkové prázdniny (denní nebo týdenní).

Za Ohraničování okolí stanů není dovoleno. Rezervace míst pro stany je možná pouze pro zcela mimořádné případy, zejména ze zdravotních důvodů. Stany vašich známých a kamarádů doporučujeme přivézt, postavit, zaplatit a opatřit číslem.

Kemp uvnitř nemá k dispozici parkoviště a neumožňuje vjezd vozidel do prostoru kempu. Parkování před kempem mezi Špitálkem a vilou Domu dětí a mládeže, je možné pouze pro vyložení zavazadel a po dohodě s recepcí. Na odvoz těžších zavazadel je možno si zapůjčit kolečko.

Pro ubytované v kempu budou k dispozici placená místa na nehlídaném parkovišti v areálu firmy Habitat. Na nich musí být parkovací karta viditelně umístěna za předním sklem. Ostatní ubytovaní v kempu obdrží parkovací kartu s číslem stanu na požádání. Touto kartou doporučujeme označit auta parkující na ulicích v okolí kempu.

Část kempu ve „farské zahradě“ je určena zejména pro ubytované s dětmi. Je třeba tam v maximální míře udržovat noční klid od 22.00 hod. a brát ohled na malé děti.

Zbytek kempu je na louce za vilou, a okolo pískoviště a dětského hřiště a u řeky.

Kemp není oplocen a s ohledem na veřejný prostor nelze vyloučit pohyb cizích osob. Dále v prostorách kempu probíhají během dne dílny. Proto prosíme cennější věci neponechávejte bez dohledu, nebo využívejte úschovnu. Cena úschovny je 5 Kč za kus, zajišťuje recepce nebo správa kempu. Úschovna momentálně nemá prostor na jízdní kola.

Pro ubytované je k dispozici sociální zařízení: mycí žlab, WC na dvorku Špitálku a WC buňky pod recepcí.  Pitná voda je pouze voda v umyvadlech na WC a v kuchyňce.

V kuchyňce je k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba, vařič a chladnička. Chladnička slouží pouze na potraviny. Každá věc/balíček musí být opatřen číslem stanu a datem. Věci bez popisu a starší dvou dnů budou likvidovány bez upozornění! Kuchyňku mohou bez dohledu používat pouze starší 15 let.

Sprchy v buňce pod recepcí jsou zpoplatněny 20 Kč za každé použití, poplatek prosíme plaťte na recepci. (Platí se předem, jen při neobsazené recepci zpětně)

Šetřete vodou.

Skříňky a všechny ostatní zásuvky jsou určeny pouze pro nabíjení mobilních telefonů, smí je využívat jen osoba starší 18 let a je zakázaná jakákoli manipulace s nimi. Hlídáni mobilů a přístrojů při nabíjení nemůžeme zajistit!

Spaní pod širákem, zavěšení hamaky, výjimečně v případě nepříznivého počasí přespání v „bílém stanu“ nebo na pódiu (jen do 9.00) je možné a podléhá přihlášení a zpoplatnění.

Prosba pro ubytované:

Při stavbě stanů prosím zachovávejte volné přirozené i vyznačené průchody. Snažte se, aby stanové šňůry a kolíky nezasahovali do cest, kolíky zcela zatloukejte nebo je výrazně označte! Pohyb malých dětí i dospělých a v noci není kemp osvětlen!

Nestavějte stany v blízkosti ohnišť.

Natahování elektrických přívodů od zásuvek do stanů není dovoleno!

Ve farské zahradě mívají každý rok v zemi hnízdo vosy – vyhněte se jim a není-li místo označeno, dejte to vědět recepci. 

Odpadky odhazujte do připravených košů. Třiďte odpad, kontejnery na separovaný sběr jsou před vchodem do kempu.

Kouření v prostoru kempu je povoleno pouze u vyhražených ohnišť.

Oheň je možné rozdělávat pouze na upravených ohništích, dříví je k dispozici volně, ale máme jej omezené množství, prosíme, neplýtvejte jím. Ohniště ve Farské zahradě se používá pouze do 22.00.  

Při případné noční hudební produkci u ohně prosíme, berte ohled na ostatní ubytované.

Nepřenášejte lavice, stoly a slunečníky a ostatní vybavení.

Prosíme, udržujte a pomáhejte udržovat pořádek.  K ostatním ubytovaným se chovejte ohleduplně. 

Vítáme a děkujeme za všechny vaše připomínky, nápady i případnou drobnou pomoc, pouze prosíme, nedělejte změny a nic neupravujte bez vědomí správy kempu.

Folkové prázdniny nejsou komerčním festivalem, velká část organizátorů jsou dobrovolníci, a tak Folkovky budou jen takové, jaké si je všichni uděláme.

Děkujeme Vám.