PŘÍŠTÍ 34. ROČNÍK
FOLKOVÝCH PRÁZDNIN
SE USKUTEČNÍ
27. ČERVENCE - 3. srpna 2019